Lapsi- ja pyhäkoulutyö

Varkit 8-16v +

Nuoret 13v ylöspäin

Diakonia/ruoka-aputyö

Lähetystyö

Maahanmuuttajatyö

Vankilatyö

Alfa-kurssit ja kotisolutyö