Mitä teit elämällä, jonka sinulle annoin?

 

”Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.” (Mat.25:45)

Olen lukenut muutaman viime kuukauden aikana hiljalleen Päivän kustantamaa John Burken kirjaa Taivaan rajalla. Burke vertaa siinä yli sataa kuvausta kuolemanrajakokemuksista siihen, mitä Raamattu kertoo tuonpuoleisesta. Nämä jännittävät ”matkakertomukset” tukevat, vahvistavat ja joissain tapauksissa valaisevat Raamatun ilmoitusta siitä, mitä on vastassa rajan takana Jeesukseen Herranaan uskoville ja toisaalta niille, jotka eivät häntä vielä tunteneet.

Kirjaa lukiessani minua on koskettanut ehkä eniten se, kuinka suuren vaikutuksen ihmisiin teki heidän oman elämänsä uudelleen katsominen kirkkaasti säteilevän valo-olennon läsnä ollessa. Useimmat näkevät elämänsä pikakelauksena Jumalan luona Hänen näyttäessään, millä elämämme asioilla on todellista merkitystä.

Suurin osa näistä kokemuksista alkaa valo-olennon esittämällä kaiken kattavalla kysymyksellä: ”Mitä olet tehnyt elämällä, jonka annoin sinulle?” Kysymystä ei lausuttu tuomitsevasti vaan rakastaen. Kaikki järkyttyivät nähdessään elävän, kolmiulotteisen näytöksen koko elämästään ja lisäksi vielä salaiset ajatuksensa ja tekojensa vaikuttimet. ”Herra valaisee pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset, ja silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta.” (1.Kor.4:5)

Lindi-niminen nainen kertoo kuulleensa äänen sanovan: ”Katsotaan kaikki asiat, jotka olet tehnyt palvellaksesi minua ja osoittaaksesi rakkautta toisille ihmisille; katsotaan kaikkia elämäsi ihmissuhteita nähdäksemme, miten olet rakastanut toisia ja palvellut minua ihmissuhteidesi välityksellä.” Lindi muistelee: ”Oli mielenkiintoista havaita, että kaikki liittyi ihmissuhteisiin. Saavutuksia tai onnistumisia ei mainittu lainkaan – keskityttiin vain siihen, miten ihminen oli osoittanut rakkautta toisille.” Jeesus kertoo Jumalan sanovan viimeisenä päivänä: ”Kun jätitte rakastamatta, palvelematta, vaatettamatta, ruokkimatta ja vaille huolenpitoa kaikkein vähäisimmät, unohdetuimmat, mitättömimmät, jätitte tekemättä sen minulle. Kun rakastitte, palvelitte, vaatetitte, ruokitte kaikkein vähäisimmät ja välititte heistä, teitte sen minulle.” (Matt. 25 B:n omin sanoin esittämänä)

Burke toteaa (s.253): ”Jokainen haluaa muuttaa maailmaa; mutta kukaan ei halua rakastaa lähimmäistään. Silti kaikki, mitä Jumala haluaa meidän tekevän maailman muuttamiseksi, on se, että rakastamme Jumalaa, jotta voimme rakastaa lähimmäistämme yhtä paljon kuin itseämme.

Saatamme saada suuria asioita aikaan maailman silmissä, rakentaa valtavia yrityksiä, tehdä tärkeitä poliittisia päätöksiä ja niin edelleen. Jos emme kuitenkaan onnistu rakastamaan perhettämme, naapureitamme, työtovereitamme ja vähäosaisia, jotka Jumala lähettää polullemme, olemme epäonnistuneet Jumalan meille antamassa ensisijaisessa tehtävässä.”

”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä.” (Ef.2:10)

 

Pidetään silmät auki ja kuljetaan rukoillen lähellä Herraa! Annetaan Jumalan rakkauden täyttää meidät ja virrata edelleen meistä eteenpäin niitä ihmisiä kohtaan, jotka Herra tiellemme johdattaa!

Siunaus suuri! Juuso

28.10.2017