Hänen syntymänsä

 

”Katso neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel” (joka merkitsee: Jumala meidän kanssamme). Jes. 7:14

 

”Hänen historiallinen syntymänsä. ’Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi’ (Luuk. 1:35).

Jeesus Kristus syntyi tähän maailmaan, ei tästä maailmasta. Hän ei ole lähtöisin historiasta, vaan Hän tuli siihen ulkopuolelta. Jeesus Kristus ei ole täydellisin ihmisolento; Hän on Olento, jota ei voida ollenkaan selittää inhimilliseltä näkökannalta katsoen. Hän ei ole ihminen, josta tuli Jumala, vaan Jumala, joka ’ilmestyi lihassa’; tuli inhimilliseen lihaan ulkoapäin. Hänen elämänsä on korkein ja pyhin, mutta matalimman oven kautta Hän tuli keskuuteemme. Herramme syntymä oli adventti, Jumalan saapuminen.

Hänen syntymänsä minussa. ’Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä.’ Aivan niin kuin Herramme tuli ihmissuvun historiaan ulkopuolelta, Hänen täytyy tulla myös minuun ulkoapäin. Olenko antanut henkilökohtaisen elämäni tulla Jumalan Pojan ’Betlehemiksi’? En voi astua Jumalan valtakunnan alueelle, ellen ole syntynyt ylhäältä tavalla, joka on täysin erilainen kuin luonnollinen syntymä. ’Teidän täytyy syntyä uudesti.’ Tämä ei ole käsky, vaan perustavaa laatua oleva tosiasia. Uudestisyntymiselle on ominaista, että luovutan itseni Jumalalle niin täydellisesti, että Kristus saa muodon minussa. Heti kun se tapahtuu, Hänen luontonsa alkaa vaikuttaa minun kauttani.

Jumalan ilmestyminen lihassa. Tämä on täysin mahdollista sekä sinulle että minulle lunastuksen perusteella. ”

Lainaus on Oswald Chambersin kirjasta Parhaani Hänelle.

 

Jeesuksen syntymä ensimmäisenä jouluna, se että Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa, on ainutkertainen ihme. Mutta se on samalla historiallinen tosiasia, jota saatana eikä kukaan muukaan voi monista yrityksistään huolimatta tehdä tyhjäksi.

Hänen syntymänsä minussa on sekin suuri ihme, jota vihollinen joukkoineen myös pyrkii tekemään tyhjäksi. Mutta luovutanko minä itseni Hänelle? Annanko sydämeeni syntyneen Jumalan Pojan varttua ja hallita itseäni vai pyrinkö minä hallitsemaan auttaen siten vihollisen voimia nujertamaan Hänet niin, ettei Hän saisi muotoa minussa. Joulun ihmeellinen sanoma julistaa, että se on tänäänkin totta ja mahdollista: Jeesus, Immanuel, Jumala meidän kanssamme!

 

Riemullista jouluaikaa, Vapahtajan syntymäjuhlaa ja Uutta Vuotta sinulle!

Juuso

27.11.2016