Seurakunnan tehtävä

 

Minä olen kirkastanut sinut maan päällä täyttämällä sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Joh.17:4

Niin kuin Jeesuksen elämän ja kuoleman päätarkoitus meidän lunastamisemme lisäksi oli kirkastaa Isää (Joh.17:4), on Pyhän Hengen tehtävä kirkastaa Jeesusta (Joh.16:14). Samoin seurakunnan ja yksilökristitynkin tehtävä ja elämän päätarkoitus on Pyhässä Hengessä kirkastaa Kristusta (Ef.1:12-14), jotta maailma ymmärtäisi, kuka hän on. Jeesuksen korottamisen ja kirkastamisen tulisikin näin ollen määritellä kaikkea seurakunnallista toimintaa ja olla sen päämääränä. Usein ihmisillä, varsinkin uskossaan nuorilla, on hyvin yksipuolinen kuva Kristuksen kirkastamisesta. Olen kuullutkin sanottavan, että me kirkastamme Jeesusta vain ylistämällä häntä. Totta onkin, että todellinen Hengessä tapahtuva antautuva palvonta ja ylistys kirkastaa Jeesusta seurakunnan keskellä ja korottaa sydämissämme hänet kuningasten kuninkaana siihen herruuteen ja asemaan, mikä hänelle kuuluu (Ps.147:1), mutta on tuskin paras mahdollinen keino, jos halutaan kirkastaa Kristusta uskosta osattomille. Sen sijaan lihassa tapahtuva ylistys, jossa ihmisen ensisijainen halu on itse kokea nautintoa ja ”fiilistellä” haluamatta antautua Jumalan sanan alle, ei korota Kristusta, vaan toimii vain ihmisen entisen elämän tanssi- ja diskokokemusten korvikkeena. Selvempää Kristuksen kirkastamista kuin vain ylistyshetkiin osallistuminen, on suostuminen Jeesuksen kanssa aitoon läheiseen opetuslapsisuhteeseen arkielämässä 24/7, pysyä hänessä kuin oksa viinipuussa ja osoittaa siinä kuuliaisuutta hedelmää tuottaen (Joh.15:8). Jos suuri osa kristikuntaa Euroopassa on menettänyt jo käsityksen siitä, että on olemassa todellinen elävä Jumala, ja usko on laimentunut mielipiteiksi ja omiksi kokemuksiksi ilman todellista evankeliumia, miten sitten uskosta osattomat? Seurakunta ja sen jäsenet ovatkin jatkuvan tarkkailun kohteena, ja siksi paras ja kestävin keino kirkastaa Kristusta on elää nuhteettomasti tämän maailman keskellä (1.Piet.2:12-15) rakkauden kaksoiskäskyä (Luuk.10:27) noudattaen, rakastaen jopa vihollisia ja tehden heille hyvää (Luuk.6:27). Jeesuksen mukaan myös kristittyjen kesken vallitseva rakkaus, saa maailman ymmärtämään, että nämä ihmiset ovat todella Hänen seuraajiaan (Joh.13:35). Jeesus sanoi seuraajiensa olevan maailman valo, eikä se valo voi eikä saa olla kätkössä, vaan sen tulee näkyä kaikkialle (Matt.5:14-15).

Juuso

26.10.2016