Rohkaisua

 

”Lähetimme Timoteuksen … vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi näissä ahdistuksissa.” (1. Tim. 3:2,3)

Rohkaiseminen on erittäin raamatullista. Tänään (26.5.) sain Alajärven vapaaseurakunnan nuorelta pastorilta, Miikka Haloselta, rohkaisuviestin. Pyhä Henki oli kehottanut häntä kirjoittamaan sen Suomen seurakuntien työntekijöille ja vastuullisille, ja haluan jakaa osia siitä rohkaisuksi kaikille.

”Elämme hyvin merkityksellisessä ajassa. Samaan aikaan kun vainot, luopumus ja laittomuus lisääntyvät myös herätys voimistuu Suomessa ja ympäri maailmaa. Maailma on muuttumassa yhä radikaalimmaksi. Lopunaikojen tässä vaiheessa kaikki alkaa kärjistyä ja saavuttaa huippunsa. Neutraali välimaasto käy yhä vähemmälle; jokaisen on valittava puolensa. Aikaamme leimaa lisääntyvä epävarmuus ja turvattomuus. On erittäin helppoa alkaa murehtia ja vajota epätoivoon. Silti meillä ei Jeesuksen omina ole mitään syytä pelätä ja antaa periksi. Kaikkien koettelemusten keskellä Jumala itse vahvistaa ja lujittaa meitä. Saamme nähdä, kuinka Isä pitää meistä huolen: Saamme nähdä Herran voiman ja avun päivittäin, kun turvaamme häneen.                                                                            Elämme ajassa, jossa Jumalan Sanan lupaukset toteutuvat silmiemme edessä. Kaikki sukupolvet aina alkuseurakunnan ajoista asti ovat odottaneet innolla Jeesuksen paluuta ja kaiken ennalleen asettamista. Me olemme sukupolvi, joka olemme nähneet, kuinka useat Raamatun profetiat juutalaisten paluusta omaan maahansa ovat toteutuneet. Olemme jo alkaneet nähdä myös muiden Israelin heimojen paluun alkua Jumalan perintömaahan, luvattuun maahan. Yhä useampi juutalainen on ottanut Jeesuksen vastaan omana Messiaanaan. Samaan aikaan olemme saaneet todistaa vuosituhansien ajan suurinta herätystä muslimien parissa. Jeesus on kutsunut pimeydestä valoon ja pahan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan paljon kadonneita lampaita myös arabikansoista. Herätys muslimien ja arabikansojen parissa on valtavaa rukousvastausta. Jumala kutsuukin nyt kaikkia omiaan rukoilemaan paljon Israelin, juutalaisten, arabien ja palestiinalaisten puolesta. Herra tahtoo pelastaa heidät. Vaikka viimeiset vaiheet ennen Jeesuksen paluuta ovat vaikeaa aikaa, on tulevaisuutemme mahtava, kun rakastamme Jeesusta. Jeesuksen paluu kytkeytyy tiiviisti Israelin ja juutalaisten tilanteisiin. Koko seurakuntaa kutsutaan nyt siunaamaan Israelia sydämestään sekä muistamaan samalla rukouksin myös arabien, palestiinalaisten ja muslimien pelastumista. Jumalalla on hyvä tahto kaikkia kansoja kohtaan. Tehkäämme Herran työtä innokkaasti ja antautuneesti ennen kuin tulee yö (lopunaikojen viimeinen vaihe), jolloin kukaan ei voi enää työtä tehdä! Elämme lopunajoissa pitemmällä kuin moni ehkä ymmärtääkään. Väärä profeetta ja antikristus ovat jo nousemaisillaan ja valmistamassa tietä pedon tulolle. Koska Eurooppa on kylvänyt Israel- ja juutalaisvastaisuuden siementä, nyt on tulossa aika niittää, mitä on kylvetty. Jumala on oikeudenmukainen ja kaikkivaltias. Hän kurittaa Eurooppaa islamin miekalla. Mutta Jumalan lapsina ja Jeesuksen seuraajina meidän ei tule sortua vihaan, katkeruuteen eikä pelkoon. Ei ole aika lannistua vaan on aika antaa anteeksi, rakastaa radikaalisti, rukoilla ja paastota! Kun maailma muuttuu yhä epäoikeudenmukaisemmaksi ja väkivaltaisemmaksi ja kun pedonmerkin tuloa maailmanlaajuiseksi valmistellaan, kuuluvat jo taivaan kirkkaudesta Karitsan häiden viimehetkien loppuvalmistelut! On aika laittaa lamput palaviksi ja varata öljyä, sillä pian pääsemme Kuninkaan häihin, mutta vielä on työ hetken aikaa kesken! Valvotaan siis ja rukoillaan. Julistetaan ristin sanomaa rohkeasti loppuun asti. Ei ole aika luovuttaa vaan jatkaa kestävästi loppuun asti ilosanoman levitystalkoissa. Lopunaikojen viimeisissä vaiheissa, joihin olemme menossa ennennäkemätöntä vauhtia, Jumalan rakkaus ja voima ilmenevät voimallisesti. Pyhän Hengen ja Jumalan kirkkauden vuodatus pyhän morsiusseurakunnan ylle tulee olemaan kaikki ennakko-odotukset ylittävää! Jeesus valmistaa nyt morsiusseurakuntansa täysin valmiiksi ylöstempaukseen ja Karitsan häihin. Vaikka myös suuria eksytyksiä tulee ja niidenkin parissa on oleva suuria ihmeitä ja tunnustekoja, on myös Herran oma lauma näkevä enemmän parantumisia, ihmeitä, voimatekoja ja merkkejä kuin koskaan aiemmin on maan päällä nähty. Jotka koko sydämestään rakastavat Jumalan Sanan totuutta eläen Pyhän Hengen täyteydessä Jeesuksessa Isää aina ja kaikessa kirkastaen, saavat olla saviastioina täynnä Jumalan voimaa, tulta ja kirkkautta. Voimaa annetaan meille ylhäältä, kun etsimme Herran kasvoja ja odotamme häntä. Nöyryys ja riippuvaisuus Jeesuksesta ovat todella tärkeitä. Ei ole kyse meistä vaan on kyse Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnasta. Tässäkin ajassa Jeesus kutsuu meitä työtovereikseen ja ystävikseen levittämään Jumalan valtakuntaa. On aika mennä ja tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi. On aika rakastaa kaikkia vastaantulijoita. On aika todistaa Jeesuksesta ja syntien anteeksi annosta Jeesuksen veressä. On aika julistaa parannuksen tekoa kuolleista teoista ja syntielämästä. On aika rohkaista ja kannustaa toisia Jeesuksen omia. On aika rakentaa uskovien ja seurakuntien välistä yhteyttä. Pyhässä Hengessä ja Jeesuksessa olemme yhtä, vaikkemme kaikesta samaa mieltä olisikaan. Säilytetään rauhan yhdyssiteen avulla Hengen luoma ykseys ja yhteys. Kaiken kruunatkoon vielä rakkaus. Keskitytään läheiseen rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa, pidetään huolta avioliitoistamme ja perheistämme, rohkaistaan ja tuetaan ystäviämme, palvellaan seurakuntia, julistetaan evankeliumia ja levitetään Jumalan valtakuntaa kaikin voimin, varoin ja resurssein. Kuollaan itselle, vaelletaan Hengen vapaudessa ja puhtaudessa, annetaan kunnia Jeesukselle! Nyt on tullut aika, jolloin seurakunnat saavat uudistua Pyhässä Hengessä. Jälleen Jumalan Sana nostetaan kaiken yläpuolelle ja tehdään aitoa parannusta synneistä. Pistetään kaikki likoon Jeesuksen nimen tähden. Enää ei ole aikaa turhanpäiväisiin asioihin, edes hyviin. Saamme laittaa elämämme tärkeysjärjestykset kuntoon.”

Aamen, näin se on! Siunattua kesää Jeesuksen kanssa! Juuso

6.6.2016