Ristin hullutus

 

”Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme se on Jumalan voima.” 1. Kor. 1:18

Ollessaan kolmannen lähetysmatkansa aikana Efesossa runsaat kaksi vuotta (Apt. 19 ja 1.Kor.16:8) Paavali sai sinne tiedon Korintin seurakunnassa syntyneistä riidoista ja puoluehengestä ilmeisesti Kloen perhekunnan kautta (1.Kor.1:11). Näiden ja eräiden muiden syiden (1.Kor. 5:1; 7:1) tähden Paavali päätti kirjoittaa korinttilaisille kirjeen.

Vastaanottokomitea

 

”Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi, valoksi, joka ilmestyy pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille”                                                                                                                                                                   (Luuk. 2: 30-32)

Uskosi kipujen keskellä

 

Ollessaan matkalla Jeesus kohtasi kerran miehen, joka oli ollut sokea syntymästään saakka. (Joh. 9:1-11)

Opetuslapset alkoivat heti miettiä syytä miehen sokeuteen. Mistä syystä miestä oli näin rangaistu? Olisiko hän tai hänen vanhempansa mahdollisesti tehneet aiemmin syntiä, kun hän joutui nyt noin kärsimään? Jeesus lopetti tällaisen spekuloinnin: ”Ei hän ole tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan näin on tapahtunut, että Jumalan teot tulisivat hänessä julki.”(Joh. 9:3)